Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (ook bekend als duurzaam inkopen): bij inkoop van producten, diensten of werken worden naast de prijs ook de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten duidelijk meegewogen.
Overheden kopen jaarlijks gezamenlijk voor 60 miljard in; daarmee kunnen ze de markt voor duurzame producten, diensten en werken een goeie impuls geven.

Dus dé kans voor gemeenten, provincies en het Rijk om duurzame ambities te concretiseren. De afspraak was om vanaf 2015 voor 100 % duurzaam in te kopen. Maar wat is 100% duurzaam inkopen?

Procesontdekking is eenvoudig in concept. Beschrijf de voornaamste processen van het bedrijf.
Deze beschrijving moet ook de belangrijkste informatie inhouden over de processen, waaronder activiteiten, verantwoordelijkheden, problemen en de relatie van het bedrijf ten opzichte van de doelen. Als je er genoeg mensen bij kan betrekken zou dit niveau van procesbeschrijving niet lang hoeven duren. Het zou zelfs niet zo lang moeten duren, wil je slagen met de procesontdekking. Dit is de eerste stap in het creëren van zichtbaarheid van hoe het werk binnen de organisatie wordt uitgevoerd. Door het creëren van zichtbaarheid kunnen opportuniteiten worden ontdekt en uitkomsten van processen worden voorspeld. Procesontdekking kent echter een aantal uitdagingen.

MVO + BPM = Green Improvement
Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de organisaties zich pas in het begin van het MVO implementatieproces bevinden. Vooral het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak of stappenplan en het ontbreken van kennis over het implementeren van MVO zijn twee van de belangrijkste knelpunten bij de MVO implementatie.

In 6 stappen van strategie naar KPI
Meten is weten. Maar voor je gaat meten moet je eerst weten wát je wilt weten. Klinkt logisch maar vaak is het een hele klus om dit te bepalen. Want hoe bepaal je nu welke prestatie-indicatoren belangrijk zijn? En hoe zorg je ervoor dat ze de juiste informatie leveren om kritieke problemen te achterhalen en belangrijker nog, te komen tot concrete procesverbeteringen?

MVO-masters-150X150
MVO-masters-150X150
MVO-masters-150X150
MVO-masters-150X150