Het MVO Maturity Model in vogelvlucht

Dit model bestaat uit vijf stappen naar volwassenheid. Elke stap bestaat uit zes dimensies:
bestuur, cultuur, organisatie, processen/ ICT, omgeving en communicatie.
Op basis van de ontwikkeling van deze zes dimensies wordt de volwassenheid van een organisatie bepaald. We leggen u kort uit welke de stappen naar volwassenheid zijn.


Wij gaan ervan uit dat u werkt conform de huidige wet- en regelgeving. En dat u vindt dat de stap naar maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden genomen. Omdat dit belangrijk is, omdat het nieuwe mogelijkheden biedt, en omdat het nieuwe kansen creëert.

Als we in gesprek gaan, leggen we u uit wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is en wat uw belangen kunnen zijn. We houden diverse sessies om samen met u de juiste richting voor de organisatie te bepalen. Ook geven we workshops en voeren we een ISO 26000-scan uit.

Niveau 1: van bewustwording naar start met MVO
In deze fase is uw organisatie zich  bewust van het belang van MVO, maar ontbreekt het aan concrete handvatten om het in te bedden in uw organisatie. Daarom maken we samen met u een MVO-stappenplan. Daar hoort ook een communicatie toolkit bij. Hiermee heeft u de middelen om binnen de organisatie draagvlak te creëren.

Niveau 2: van start met MVO naar uitvoering
In deze fase is uw organisatie zo ingericht dat het MVO handen en voeten kan geven. We helpen u bij de eerste concrete acties om MVO te integreren in de bedrijfsprocessen. Ook richten we de MVO-monitor in en stellen we een MVO-coördinator aan. De MVO-monitor is de centrale plek in uw organisatie waarin alle zaken op MVO-gebied samenkomen, op een overzichtelijke manier.

Niveau 3: van uitvoering naar innovatie van processen
Wanneer uw organisatie op dit punt is beland, is MVO verankerd in de gehele organisatie en volledig gekoppeld aan de bedrijfsprocessen. De MVO-coördinator kan acties toewijzen aan gebruikers die zo verantwoordelijk worden voor een deel van het MVO-beleid. Die komen terug in de monitor. Doordat alle informatie hier is gebundeld, kan een duurzaamheidsrapportage worden gemaakt. Vanaf deze fase wordt ook gestart met externe communicatie. Verder kijken we naar prestaties en processen om in de volgende fase te komen.

Niveau 4: van innovatie naar volledige integratie
In dit stadium is uw organisatie bijna MVO-volwassen. Door real time monitoring en aansturing kunnen processen telkens worden verbeterd. Om op het laatste niveau te komen, kijken we of MVO structureel is geïntegreerd in alle aspecten van de organisatie. Waar nodig sturen we bij.

Niveau 5: volledige integratie
Dit is de volwassenheidsfase. MVO is verankerd in uw organisatie. MVO is niet slechts een beleid meer, maar is onderdeel van de cultuur en strategie. Uw onderneming is MVO-koploper en heeft als uitdaging dat ook te blijven. Dit doen we door jaarlijks het beleid aan te scherpen. Bovendien wordt permanent gemonitord om de organisatie voortdurend en waar nodig te kunnen bijsturen.

De interactieve MVO Maturity Balk laat u alle fasen zien, die een bedrijf doorloopt op weg naar MVO volwassenheid.

MVO balk
MVO balk

Doe de test
Bent u benieuwd naar hoe u ervoor staat? Doe dan de MVO Maturity-test. Die geeft u een indruk in hoe volwassen uw organisatie al is op het gebied van MVO.  Ook krijgt u inzicht in uw stakeholders en worden uw MVO-ambities in beeld gebracht.

Voor meer duiding en een uitgebreide inventarisatie, kunnen wij voor u aanvullend een interne enquête doen. Vul daarvoor het reactieformulier in. Dan nemen wij contact met u op.

Met de MVO Maturity test wordt in enkele minuten de MVO volwassenheid van uw eigen bedrijf bepaald.

MVO test
MVO-masters-150X150
MVO-masters-150X150
MVO-masters-150X150
MVO-masters-150X150