Maturity 0 Maturity 0.1 Maturity 0.2 Maturity 0.3 Maturity 1 Maturity 1.1 Maturity 1.2 Maturity 1.3 Maturity 2 Maturity 2.1 Maturity 2.2 Maturity 2.3 Maturity 3 Maturity 3.1 Maturity 3.2 Maturity 3.3 Maturity 4 Maturity 4.1 Maturity 4.2 Maturity 4.3 Maturity 5


Het MVO Maturity Model kent verschillende volwassenheidsniveaus. Elke tussenliggende groeifase doet er toe. Als deze fasen goed worden doorlopen, verankert u MVO steeds beter in uw organisatie. En kan MVO uiteindelijk volledig worden ge├»ntegreerd en de ‘normale’ wijze van werken zijn.

  • Klik op de cijfers in de balk voor meer informatie over elk volwassenheidsniveau.
  • Klik op de tussenliggende witte bollen om te zien welke acties mogelijk zijn om een fase verder te komen.

Doe de test. Dan krijgt u een goed idee waar u staat. Wij kunnen u op elke moment in uw ontwikkeling vinden, en verder helpen.

Test gedaan? Dan weet u waar u staat. Klik op uw niveau (cijfers uit de test) in de MVO Maturity Balk. Kijk wat u te doen staat. En neem contact met ons op!

  1. Ik weet
  2. Ik begin
  3. Ik onderzoek
  4. Ik doe
  5. Ik borg
  6. Ik ben