Geef vluchtelingen werk (en maak werk van MVO)!

Ans Ursem, FairBusiness

 Werk is hét recept voor een gezonde integratie van vluchtelingen. U kunt daar als ondernemer op een geweldige manier aan bijdragen, door vergunninghouders een werkervaringsplek of stageplaats te geven.

Voor een goede integratie van nieuwkomers is het cruciaal dat mensen een doel in hun leven hebben. Werk staat dan ook bovenaan het prioriteitenlijstje van ‘vergunninghouders’, de vluchtelingen die mogen blijven. Maar werk vinden is ontzettend lastig als je de taal niet goed spreekt, je opleiding niet aansluit, en… je geen netwerk hebt. We realiseren ons vaak niet dat vluchtelingen behalve huis en haard ook hun hele netwerk achterlaten. Contacten vanuit familie, de buurt, studie, (sport)verenigingen, de kerk, muziek, de kroeg of collega’s; vluchtelingen moeten helemaal opnieuw beginnen. Lees verder Geef vluchtelingen werk (en maak werk van MVO)!

Vertellen over MVO begint bij ‘why’

René de Boer, Intervolvement Communications

Hoe krijgt u uw MVO-ambities en -prestaties het best over de bühne? Maakt u een duurzaamheidsverslag, al dan niet geïntegreerd? Maakt u een folder, een digitale nieuwsbrief of zet u in op social media en gaat u bloggen? Goede vragen; ik krijg ze nog wel eens voorgelegd. Maar het begint bij ‘the why’.

Wie duurzaam wil zijn en dit wil uitdragen, zou twee kernvragen moeten beantwoorden.
Why 1: Waarom willen we duurzaam zijn?
Why 2: Waarom willen we communiceren over onze duurzaamheid?

Purpose
De eerste ‘why’ wordt ook wel eens aangeduid met de vierde P in het duurzame rijtje People, Planet en Profit: Purpose. Daar begint de motivatie om verantwoord te ondernemen, en het vormt ook het begin van een onderscheidende boodschap.

Goede communicatie begint dus met eerst goed naar binnen te kijken. Waarom vinden wij het belangrijk om te verduurzamen of verantwoord te ondernemen? Wat is onze betekenis? Die antwoorden leggen de motivatie bloot van waaruit een overtuigende, krachtige ‘story’ kan worden ontwikkeld.

Want welk medium ook wordt gekozen, het gaat om het vertellen van het verhaal. Uw verhaal waarmee u zich een leider of voorbeeld kunt tonen, een verhaal dat kan worden overgenomen door medewerkers en anderen. Dit verhaal moet van binnenuit worden gedestilleerd om herkenbaar, relevant en authentiek te zijn. Lees verder Vertellen over MVO begint bij ‘why’

Nederland voorop in sustainable procurement!

Martha Klein, FairBusiness

Begin volgend jaar verschijnt de definitieve versie van ISO 20400, de internationale richtlijn voor Sustainable Procurement, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Is uw bedrijf door uitbesteding veel op leveranciers aangewezen? Dan biedt de richtlijn uitstekende handvatten voor de implementatie van MVO in uw organisatie.

‘Sustainable Procurement’ betekent dat de door een organisatie ingekochte producten en diensten de laagst mogelijke negatieve impact en de meest positieve impact hebben op het gebied van milieu en sociale en economische aspecten. In het Nederlands is het begrip eerst vertaald als Duurzaam Inkopen, maar in aansluiting op overheidsdocumenten is dit veranderd in: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).[1]

ISO 20400 sluit aan op ISO 26000, de internationale richtlijn voor de invoering van MVO in organisaties. Deze norm vormt de basis voor onze MVO Monitor en het MVO Maturity Model. Bedrijven hoeven niet per se met de ISO 26000-richtlijn te werken om ISO 20400 op te kunnen pakken. De norm is geschikt voor zowel grote als kleine organisaties, publiek en privaat. Lees verder Nederland voorop in sustainable procurement!

MVO IN CULTURELE CONTEXT

Brigitte Gemen (Bidaia) en Martha Klein (FairBusiness)

People are the most important part of the company. It doesn’t matter what size the company is, small or big”. Dit werd onlangs gezegd door Apple-topman Tim Cook tijdens de Startup Fest Europe.

Ook benadrukte hij dat één van de succesfactoren van een organisatie het omarmen van diversiteit en inclusief ondernemen is. Tegenwoordig verkoop je jouw product of dienst niet meer alleen in jouw eigen buurt, stad of land maar ook over de grenzen. Daarom is het belangrijk dat je de culturele verschillen snapt.

Cultuur is de levensstijl van een samenleving [1] en de invloed van culturele verschillen is groot in het zakendoen. Het is belangrijk om daar stil bij te staan. Ook wat betreft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemers of de invulling van Corporate Social Responsability (CSR), kunnen belangen en accenten in een andere context flink verschillen.

Lees verder MVO IN CULTURELE CONTEXT

Waarom nu het beste moment is om te beginnen met duurzaamheid!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat voor veel bedrijven hoog op de agenda. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk om te beginnen met MVO. Van het ene op het andere moment volledig duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet mogelijk. Dat hoeft de ambitie helemaal niet te zijn. Ondernemers kunnen juist beter klein beginnen en groot groeien als het gaat om verduurzaming. Een procesmatige aanpak, waarbij uiteindelijk aandacht is voor alle dimensies van MVO, is daarbij belangrijk. In dit artikel leg ik uit hoe je daarmee kan beginnen en waarom nu het juiste moment is om dat te doen.

Lees verder Waarom nu het beste moment is om te beginnen met duurzaamheid!

Hoe ons MVO Maturity Model erkenning kreeg als een van de duurzaamste initiatieven van Nederland!

Als team zetten wij ons in voor de verduurzaming van het bedrijfsleven en dan vooral het MKB. We hebben geconstateerd dat die vaak wel iets aan MVO willen doen, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Voor die partijen hebben we het MVO Maturity model ontwikkeld, waarin organisaties procesmatig naar MVO-volwassenheid toewerken.

Het MVO Maturity model heeft erkenning ontvangen van Sustainable Motion, een innovatief bureau dat kennis van de nieuwe generatie inzet voor de vragen van de toekomst. Zij hebben Launch Coordinator Desmin Dekker opgenomen in de Duurzame Jonge 100 (DJ00). Dat is een lijst met 100 jonge koplopers in Nederland op duurzaam gebied.

Lees verder Hoe ons MVO Maturity Model erkenning kreeg als een van de duurzaamste initiatieven van Nederland!

Doe (zoals Heineken) meer met je duurzaamheidsverslag!

Ieder jaar weer doet het een beetje pijn. Organisatie Zus & zo publiceert een pracht van een duurzaamheidsverslag dat werkelijk het hele verhaal vertelt. Een verhaal waarvoor iedereen met de billen blootging. Waarvoor bevlogen professionals dieper dan ooit de organisatie indoken en de onderste steen boven haalden. En waarbij in een vruchtbare dialoog met de stakeholders boven tafel werd gehaald welke zaken er nu echt toe doen. Een verslag dat echt ergens over gaat. Een verslag met relevantie, dat vervolgens… in een (digitale) la verdwijnt.

Pijnlijk dus. En zonde. En dat niet in de eerste plaats omdat er met man en macht aan is gewerkt. Maar vooral omdat een duurzaamheidsverslag zo’n mooie basis is voor strategische communicatie. Als je dan toch boven tafel hebt gekregen waartoe je op aarde bent, waar je vandaan komt en waar het naar toe gaat, en dit ook nog eens helder hebt geformuleerd – dan ben je toch gek als je daar niet meer gebruik van maakt?

Lees verder Doe (zoals Heineken) meer met je duurzaamheidsverslag!

Inspelen op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Martha Klein, Fairbusiness

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben eerder bestuurlijke afspraken gemaakt om per 1 januari 2015 100% duurzaam in te kopen. De praktijk wijst uit dat het maatschappelijk belang van de laagste prijs echter vaak nog de boventoon voert, zie de recente discussie rond de aanbesteding van dieselauto’s voor de nationale politie. Ook aanbestedingen in de zorg, bouwprojecten en ICT roepen regelmatig vragen op wat betreft de aandacht voor sociale en milieuaspecten.

Toch zien we een kentering in de aandacht voor de thematiek van duurzaam oftewel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Terwijl minister Kamp bezig is met het verwerken van de Europese richtlijnen in de aanbestedingswet van 2012 is Staatssecretaris Dijksma begonnen met het uitrollen van het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Overheden 2015-2020. Nog dit jaar zullen gezamenlijke ambities en doelstellingen met medeoverheden uitgewerkt worden, wordt er een systematiek voor monitoring en benchmarking opgezet en wordt er verder ingezet op de professionalisering van inkopers en opdrachtgevers.

Lees verder Inspelen op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Sneller volwassen met MVO

Duurzaam netwerk lanceert mvomaturity.nl

Onder aanvoering van het bureau MVO Masters werd vandaag www.mvomaturity.nl gelanceerd. Deze site is bedoeld voor organisaties met ambities om maatschappelijk verantwoord(er) te ondernemen, en graag willen weten waar ze staan of waar te beginnen. Wie de handzame test in de site doet, krijgt direct een beeld van het volwassenheidsniveau van zijn organisatie, inclusief een overzicht van verdere stappen. De site is zowel bedoeld voor organisaties waar MVO in de kinderschoenen staat als voor organisaties die al enkele stappen hebben gezet.

Er is bij veel organisaties – bedrijven en instellingen – een groeiende belangstelling om maatschappelijk verantwoord(er) te ondernemen, en daarin zich verder te ontwikkelen. Het blijkt echter niet eenvoudig om te bepalen welke stappen moeten worden genomen voor een snel begin met MVO, of om de bestaande aanpak naar een hoger niveau te tillen. Aan de hand van het MVO Maturity Model kan nu snel een helder stappenplan gegenereerd worden, dat op maat kan worden gemaakt voor elke organisatie.

Lees verder Sneller volwassen met MVO

MVO bestaat bij de gratie van dialoog

Het is niet eenvoudig te bepalen wanneer je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Wanneer doe je het goed? Of op zijn minst beter dan voorheen? Je kunt de antwoorden zelf vinden, maar in toenemende mate worden deze gevonden in de dialoog met stakeholders.

In een goed ontwikkeld MVO-beleid wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen, behoeften en belangen van doelgroepen. Sterker uitgedrukt: anno 2016 kun je geen MVO implementeren zonder rekening te houden met wat je stakeholders van je willen.

Lees verder MVO bestaat bij de gratie van dialoog